MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CAADBA.FFB51420" Bu belge Web Arşivi olarak da bilinen Tek Dosyalı Web Sayfasıdır. Bu iletiyi görüyorsanız tarayıcınız veya düzenleyiciniz Web Arşivi dosyalarını desteklemiyor demektir. Lütfen Microsoft Internet Explorer gibi Web Arşivlerini destekleyen bir tarayıcı yükleyin. ------=_NextPart_01CAADBA.FFB51420 Content-Location: file:///C:/EC2C4CD2/2.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" 2
Make your own free website on Tripod.com

2. er-Rahm&aci= rc;n =  (acıyan, merhamet eden):

 

Allah’ın (c.c.) merhameti bu dün= yada bütün varlıkları kuşatmaktadır. Çünkü  er-Rahmân güzel ismi kafir, münafık ve Müslüman olan bütün insanları içerisine alan bir anlam genişliğine sahiptir. Hatta bitki ve hayvanlar da buna = dahildirler. Melekler ve cinler de bu isimden insanlar= kadar yararlanırlar.

 

Allah’ın (c.c.) bu dünyada gönderdiği hak dine inanmayanlara merhamet etmesini yanlı= 51; anlamamak lazımdır. Aslında bu merhamet dünya yaşamı gibi fanidir. Ahirette geçerli değildir. Allah (c.c.) gönderdiği hak dine inanmayıp karşı gelenle= ri ahirette el-Kahhâr güzel ismiyle cehe= nnem ateşiyle cezalandıracaktır. Allah (c.c.) bu dünyaya hiçbir değer vermediği için kendi hak dinine inanmayıp karşı gelenlere dünya yaşamları süresince merhamet etmektedir. Bir hadi= s-i şerifte belirtildiği üzere, “Eğer Allah’ın (c.c.) yanında dünyanın bir sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı kafirler ondan bir yudum su içemezlerdi.”

 

İlahi dinlerden birisi olan Yahudilik, insa= nlar tarafından kutsal kitapları tahrif edilmesi sonucu Allah’ın (c.c.) er-Rahman güzel ismini kabul etmemesiyle dikkati çeker. Yahudilik bu yüzden adeta ulusal bir din haline gelmiştir. Oysa Allah’ın (c.c.) hak dinlerinin karakteri evrensel bir özellik taşırlar. Coğrafi sınırları aştığı gibi tüm zamanlarda insanları kucaklayıcıdır. Çünkü Allah (c.c.) tüm insanların yaratıcısıdır. Dinleri sadece bazı kavimdekiler, ayrıcalıklı kimseler kurtulsu= n diye değil tüm insanlar yararlansın diye indirmiştir. <= /o:p>

 

Allah (c.c.) anne-babadan (atalardan) devral= 5;nan dinin sorgulanması gerektiğine Kuran-ı Kerim’in değişik ayetlerinde değinmiştir: “Onlara Allah’ın indirdi= 87;ine uyun denilse, ‘Hayır, biz atalarımızın izledi= 7;i yola tabi oluruz.’ derler. Peki ya ataları bir şey düşünmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı? (Bakara suresi, ayet 170)”, “Kendilerine Allah’ın indirdiğine uyun denildiğinde ‘Hayı= ;r, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yolu izleriz.’ derler. Şeytan kendilerini alevli ateşin azab= 5;na çağırıyor olsa da mı? (Lokman suresi, ayet 21)”

 

 Bu açıdan gerçek inanç, hak din, kişinin kendi yaşamını sorgulayıp bilinçli bir biçimde yüce Allah’ı (c.c.) Rab (yani kendisini terbiye edip hayat biçimini düzenlemeye hak sahibi kılmak), Hz. Muhammed’i (s.a.s) peygamber  (yani yaşamında örnek ve ideal kişi) olarak kabul etmesiyle olur.

 

Bir insan iradesiyle Yahudilik dinini tercih edi= p bu dine girmek istediğinde önünde Yahudi milletinden olmama eng= eli vardır. Bu yüzden Yahudiler kendilerinin Allah (c.c.) tarafı= ndan seçilmiş bir kavim olduklarını sanırlar. Baş= ;ka milletlere hor ve hakir bir gözle bakmak Yahudi inancında ön= emli bir yer tutar. Tahrif edilen kutsal kitaplarında bununla ilgili pek çok ayet vardır. Kuşkusuz burada sıkıntıl&#= 305; olan nokta, hem başka milletleri küçük görmek he= m de onların Yahudilik inancına girmelerini engellemektir. Yahudilik dininin evrensellik karşısındaki tüm bu olumsuz tarafları yüce Allah’ın (c.c.) er-Rahman güzel is= mi ile çatışmaktadır.

 

İslam dinine göre Allah (c.c.) sınırsız merhamet sahibidir (er-Rahman). Tüm kullar= 5;na karşı mutlak adaletiyle aynı derecede merhamet gösterir. Bir babanın evlatları arasında ayrım yapmaması gibi yüce Allah da (c.c.) yarattığı bütün kullarına mutlak bir eşitlikle sınırsız merhamet duyar. Allah (c.c.) bu dünyada İslam dininin egemen olduğu toplum ve coğrafya dışında dünyaya gelen ve bat= 05;l dinlere mensup olan insanlara karşı da merhametlidir. Ehl-i sünnet itikadına göre onlar hak = dinle tanışmadıklarında yada onun tebliği ile gerçek anlamda karşılaşmadıklarında ahirette Allah’ın (c.c.) merhametiyle muamele görecekler, hesaptan muaf tutulacaklardır. Allah’ın (c.c.) bu dünyada kendi varl= ığını inkar eden Ateist’e karşı da mer= hameti vardır. Allah (c.c.) er-Rahman güzel ismiyle bir insanın Müslüman bir toplum ve coğrafyada doğması ile başka batıl dinlerin toplum ve coğrafyasında doğma= sını mahiyetini ancak ahirette bilebileceğimiz pek çok hikmeti, mutl= ak adaleti ve sınırsız merhameti ile insanların iyiliğ= ;ine ve yararına uygun olarak seçmiştir. Yine insanın irad= esi dışında olan kimlik ve fiziksel özellikleri hep Allah’ın (c.c.) pek çok hikmeti, mutlak adaleti ve sınırsız merhametiyle insanın iyiliği ve yarar= 5; gözetilerek verilmiş yada seçilmiştir: Örneğin ülkesi, memleketi, ırkı, derisinin rengi, cinsiyeti, ailesi; çirkinliği, güzelliği, sakatlığı… Yalnız bunlar, dünya yaşamının dar ve yüzeysel bakış açısıyla kavranamayacak bir özellik taşırlar.  Öyle oluşunun gerçek hikmeti yada hikmetl= eri ahirette bilinebilecektir. Aslında her biri bir sınav konusudur. Ahirette ebedi ödül yada ceza gör= mede önemli rol oynamaktadırlar. Sözgelimi güzelliğini = ve dişiliğini kötüye kullanarak çeşitli günahlar işleyen birisi elindeki bu nimetlerin kadrini bilememiştir. Allah (c.c.) hiçbir kavme ayrıcalık tanımadığı gibi her bir insana da inançta bizim mahiyetini pek bilemeyeceğimiz pek çok hikmetle, bir gizli mutl= ak adaletle ve sınırsız bir merhametle hükmetmektedir.

 

Bir insanın dış dünya ile ilişkisini koparması, başka insanları sevmek istememesi ruhsal açıdan sağlıklı bir durum değildir. = Yine bir insanın mensubu bulunduğu ırkı, ulusu yüceltip başka ırk ve uluslara düşman olması da bunun gibi = bir rahatsızlık halidir. İşte Yahudiliğin de temelinde böyle bir tavır ve dünya görüşü mevcuttu= r. Yahudiler, başka dinlere mensup insanlara karşı küçümser bir tavırla düşmanlık ve olum= suz duygular duymuşlar, ayrıca kendi iç dünyalarına kapanarak da sevgi ve saygılarını yitirmişlerdir. Oysa = bir Müslüman bir Yahudi’ye Allah’ın er-Rahmân güzel ismi gereği insan olmas&#= 305; dolayısı ile büyük bir saygı duymak ve ayrıca onun dinine de saygı göstermek zorundadır.

 

Er-Rahmân g&uum= l;zel ismi ile ilgili kula düşen görev, sadece acıma duygusu = ile yetinmemek, her insana elinden geldiğince de yardımcı olmaktır.

 

------=_NextPart_01CAADBA.FFB51420 Content-Location: file:///C:/EC2C4CD2/2_dosyalar/image001.png Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMQAAACMBAMAAADRgxtZAAAAMFBMVEUAAAAICAgUFBQhISExMTFS UlJ3d3ecnJy9vb3Ozs7W1tbe3t7///////////////9dxvlrAAAADXRSTlP///////////////8A PegihgAAAAFiS0dEAIgFHUgAAAAMY21QUEpDbXAwNzEyAAAAB09tt6UAAAp6SURBVGje7ZrLbxvH GcCHFClZtg9EYDs16sPCrd3W4YGAgSABdGBSR+mDh7Vcq7bDAxVbUtDywNRKlSY8sKnjQ8uD+kJR gAfHNhwX5cE1ohgoeFDkfXDJ+aM67/lmdpaijAgoEg0gcbmP+c33nG9mifCBN3SIOEQcIg4R3wjE P9YHB4zYRugHB4zwEUL9A0XEhIDqB4r47OARjcKHKweMqLRx9LUiEvvEqEj+laZEbPenQIT2ibhA /nntjD7vfNf42qq9CCJC1wmi6xZ5A5XpZ1Oe8I9Ngdgmf3fXexCBFh/nnPfGVYTaUlDaxqg4CTEk f88w/pQIgtCsgSCtlwaMN0oIneK3CD3GVoxaiGWqygFewvjycmkOKKNEEc0UIaFB/yrrMUBn+LkA odoExNvkr9HHfnv4OvVT3f5GEWWXknLX+PETNCcP0NwExAWKGODK6590o1njym2CWLAId8i5nBSt hYQx7pGTg2wEHSfRkofQWrVuXvJTCeQWIRSVqA0kjPHESjUWYoEhEqoV0y1oFyfh2HDyLrnpfF99 r0pFUsSRTMSI2uksDq+voHzTQvinja+PiKQ0WFTzpAs+scZnIhLabx7fwXizZxHCXB9+/YC4WB4S sPLqgB51sxAh0eYwd3cWp1sDCsGUdK6NbQQzAYuh01mIFX7HQpqgAou2Z0Tv6G3rDtrxcXrAZq+C E7G9uFFkneX7aURDu/r4A+qr1+07qtIEFHHWjRAuEaEbQt1uIZLLpIsZ+XV4Qw1Cxn9CZRi4EASe Z+b6UJzwgWp8JQRLGad68mtLsVsUcYYcjIzsBhFB9/NfG5Iv6cNQxdKXFWoGPcaq6o75atc8ZyvK bj196J+SR4RQ/Bgo8FRFivFEaoGozAhbB2KcOhPkpDaINs/14ZX2UyngrorpFvQnJyIa2Gd0YIfo l8aVDtF8TSEEbAvl90A871sngpzSWXjDvHSL8BfEyGQapDDYhQOxRa//S/WKR9XTOKudxUM59pHK GuGeiA65/hAVhHv18F9y3SxCgparcuxjJUVkzo8OBJn1xiWS5Qask+Jv0c8yhaCTiHJQT3YcT5wv 8H8JoouD2Vgi0hMHbGEp39a4mpTNyHImIvodWUM02rjRHInRxXsUy7FWos+zIJOnnIVoN2gG8Gvj 75Gu6xLRxdO1hqoKNMxGRDzj+8WbRfxnET2jklmxTGgdFXG+UYJARMgnAWLCmdXSBXHyE7NimdC2 hPloeGdNrBFP0SwrK/UMUW7v3lnbUV7bMcLb4bS+OTE2gL0fr61ele29nvVcAMN7b4TKexg/1e5x CxntrbX1zY8GWgmq0AwRnIYdCG/VK4A7ImWMd5Gj5Rf/yPS5SJ3vuEI0JyLsUPPEiS9QRjux3MVP CzRJzSt56hkINvaR7UGNHLBRRivQSK1KR0qMCtvwKIZObETAFRuhya1NfHVGCi4XAjbifo91NW8h RKDv7oGo06lVecycG3GLy3I0ZX82pNaeiOcqmozZGyL4nPm8ZiN4hePvgWhTRxJWbmVUg5jnjFbT RnRo0h1zF7148eKlK1fJ/5KNGIBSdReuCwFiyAY75kvfN9r6wi6VmrgkOv+ngTo52ly7dOnHmpCj uQYdkx4CYg8gEqa/kLloAsMzmBGIlHykgpb6ow9XZJkTwsAAiDHtYljlvrAGugkLAuFaFEhHm2fm EndEcNFqIIof3fUc00PM3L2EXBNgXFEOBRyJjOeoCzHkcTpId8MepBrRE7UUsAT0BJK4BwIDehS7 3VFucCPdYz31jSt/lwS+MtxViApQKkQ00n0ABFv8oJfhhQ3lTrzoCpWv+iD2ICL2UKHrsOiIj6il dC6aTu6irNM12haIPSPTxms9BwEn3BUTj/Y2o8S8rQjXtDXFCOC8N83GXXKGf7LVLvqR6E4nFL3s 88C819sPYiSV0xDJiOrEk4CTYG3lg3mvux+EWi/FzIGo2j5VKQpsUYAknoBUsL9t+YfMQXvA0K8a 13USf2EEz+hFbQZrfa9rtMoLI4YVBFpemeGf/OMrVddVtXfv9/0FLEP0XhR+g3/oAsrX9X8KMe5P ZgBCTzxBIr7UlIimVNmxTMQXvYkEXYeoRBDn1bJVF1AdnWpTiJ9MJAyrKhzUUEISAryCAOG9ozfW bETYnkQYKcL5gX6EKMeflWpUiLksxMZEId5XapJa6mP2RqAhsnhVloHZiNHLkwjAnfrCDjQOiNrl ho4vEUEm4mlTPHp1vZ8iRKCwaUslEZMQLe0Ie7ckIsxEvCU+t0hcLVtmSaoohXhOnbSBBqHIfzsS EWUhwgVxwFLEGRPRgIHdlIg6vfm1B6LuD6S5Yz2zmghfPMk2+izEX0U4rLKPmuypJub84zai6ERE aja051AVcyTgGF6K65XFlQVxl3goyUDck+ESG47JHqmokN6iB2UpdxFOVEQKoYdxBsKX4w6gY7K2 wlMr7SikRzIDseqqql4nBHpfx2mLSC7NSVJGyFhvR9DIHpCCivBKsiQ3VRtyXGO3RwUKzApVsAoR /irKuM+Anchg9J4bUbB+oeREtMqqS7rdC9ZSXN1yBMOSru0jVZLw+2YnI6rAvp9fAfXzQ25qqUb8 e1DC3DynTtO3MvMKMe9ADI2tT/xIi88KGrChkHjmraJtABuN9bIYIMIj2N18WFRy9TTTdw2XQNTr XUkDcW/BTeBh/R08uT1igZOXWoucCLgNDxqvz6yKPbUjLYp0ZeNAr+Q0YlTqY1eDwavaL6ybVkR2 rMkTX+moAi8X8tjVQhgRSu9H3AT9vqnjWl+ErsUiHlWsKGTtft1JACHiuVZJO849wPfh7KDamwM4 isuqOuxp2csOROeog8Bz009t5Rl6UzKAyOmAUWlE67hDTVWYOFTb6oEvD9VM+I5+zgNvATVCviRI qSm1EsbwZy2qPMyB9w4P4LDAkqyWoaZ3Uqch0xeEEyD6iY+84kAkdjVA4sutJhyD4/uCYCw0Hri3 HxNk76bRhGrYUDbw+NDjhGvwOhHCudscpYa7zR6+kCIkANFKmYELUXMhQmRFN0/hhX4KEQz0PTwc fmUOwct46RZaeYjPpWlvMn4kwoSYaZrXAytUIQJKN/Yz1ITxpjpiHpd6996y3hUAWxhXfmPNpaDV TSFSPl3NdzMRoJS4bVSuGYjIlVxIlz+3vivdwxC4yQnuH6cpbssZNXjdRsoDuveHTrbpIZ+FtZrG j+ETsUTEmXJmIDAvM5Y3N1c9M61FFVgq4VD2SoX44d4EmGmR1eSarGpOSRJBNev6CcEExH8sgiwI 6MwKozJo6iHVpiAAhP3yQOqjg14yXg0FdWWJwjQEWIF4BkFtlT37NzYUFfCh+9MKAeuoDiTAxDY2 gjIo0/9/mFoIo+DMILDtAYCgvA00tRCpfVpXzLXYcIdLbQ4kdQYbzZRCmPu0FelM5j2sDn9UeU3c RRatLAuXXwAhti1PWBmA+M7i3Svw1blVNO0HgZPN1at2ipHb9V2lN7vy2xfC3aj+1I9w5HJ26tfg UyGIjb6vCTxh6pXE14LASc/4Soz90on2NA9Oj7BaeO69/dz+f/Uj8EPEIeLbg/gfp6Wy/cj6F1oA AAAASUVORK5CYIJ= ------=_NextPart_01CAADBA.FFB51420 Content-Location: file:///C:/EC2C4CD2/2_dosyalar/image002.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhMwAmAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAQAAwAs ACEAhgAAAAAAAB8fHwYGBh4eHhUVFQUFBQICAgEBAR0dHRkZGQMDAwkJCQgICAwMDBERERoaGhsb GxMTExQUFBISEhcXFw0NDQsLCxgYGAcHBwoKChAQEBYWFg8PDwQEBA4ODhwcHC4uLjExMSgoKCUl JTU1NSQkJD8/Py8vLzs7OzAwMDMzMz4+PiIiIiwsLDg4OD09PSEhIScnJzQ0NDc3Nzo6OikpKSYm Jjw8PCsrKzY2Njk5OSAgICoqKiMjIzIyMi0tLU5OTkFBQUpKSlVVVVFRUUdHR0lJSURERFlZWUxM TFdXV0VFRUZGRkNDQ0hISFtbW0BAQF1dXV9fX1NTU0JCQm5ubmpqanFxcXd3d39/f2BgYGZmZmJi YmxsbH19fXNzc3V1dXl5eXBwcGRkZICAgJWVlYyMjJmZmZGRkYiIiISEhI6OjoKCgp+fn6qqqqKi orOzs7u7u7e3t66urtnZ2cTExObm5v///wECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwf/gACCg4SFhoeI iYqGIQmLj5CGQgAjkYVnkUaFRwIkJYomIieCKIMpKoZIgyssqoYtAySHlS4ASoMFgy8GQYgiALWI TIwkMTCFBwgygjMBCoNJAE4AT4vThCo2soLVhAsMo0INLZaDNYQoN4eogww5gw6PVIWahN2FJaWD D4QQUYZeACyhZmKQCB2RbOwgFIGQo0LbJhTQ0UvQikPVVLk61JAQBUQ8Bnwi9GwQhAoWHFxw4GDC hBEiKg0ikUvQiJqFriTqIQhDgJ8Ikv0cimBABg0AhlggdIEQFkHXZglqgGEGgI8bOLiQwIDDgqE8 O3hcKEhHjxwbDS2cooGfLw8//2tGKNiTkI8bIxEFBCDimyEZFAIg+PBjEI+OgjiUSzPIxYUDgxJs ECxWSiG3lASUMzRhAdcACzDoM7SBkOJCbiwF/qmZ0Ci6AErvC0Ooy6C0hlR8GNq0kA8qBAZNIFSB 0KR9DA4VgRDAAwgAzYMB4BFbQXFBrQX9GFmlkAZlhXZYCIBhUAUEDj+IgECoBZFB/xKxG9TDQ1Mr g5YQiCaIBj4F7A0ixC2QgBDAcIaIkQgIHnhQiEw4LDLZc5H0oMFP8RBilSA8JXLBAPM9okAyH8Am yBawUWeIbR580B0iZhQyQQBi2UYIES0gNoGJAMBQQAAF8AfJBwMUdogLKRAiQEdoAKgyWQAy0Nbf IhJ8EF8kcNn30wRGCpLCUoVc2dlmgljAgAEaBFgIOU3gA4AGDTxEZpKJYCATIQ8MwEARZEaixSHU XbRZIAA7 ------=_NextPart_01CAADBA.FFB51420 Content-Location: file:///C:/EC2C4CD2/2_dosyalar/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CAADBA.FFB51420--