Make your own free website on Tripod.com

11. el-Mütekebbiru   (büyüklük ve üstünlük gösteren ):

 

Allah (c.c.) yaratıcı olarak bazı haklara sahiptir. Bunlar O’nun yaratılmışlarla paylaşmak istemediği tabii haklarıdır. Son iki güzel isim bunlardandır. Yani el-Cebbâr, el-Metekebbir sadece Allah’a (c.c.) özgüdürler, kullar bu güzel isimlerin sıfatlarına sahip olduklarında kendilerine zulmetmiş olurlar. O zaman ancak birer zorba ve kendini beğenen birisi durumuna düşerler. Nitekim Kuran-ı Kerim’de bu kelimeler insanlar için söz konusu ettiğimiz olumsuz anlamıyla da kullanılmaktadırlar. Oysa bu güzel isimler el-Azîz olan yüce Allah’ın (c.c.) şeref yüceliğine ve mutlak galip gelmesine açıklık getirmektedirler. Allah (c.c.) mutlak adaleti, pek çok hikmeti, sınırsız merhameti ile hiçbir varlığa zulmetmeden onları istediği şekilde zorlayan ve onlara büyüklüğünü gösterendir. O’nun el-Cebbâr, el-Mütekebbir oluşu el-Azîz güzel ismine uygun düşmektedir.

 

Büyüklük ve üstünlük göstermek sadece Allah’a (c.c.) mahsustur. Kula yakışan alçakgönüllü olmaktır. Kim Allah’ın (c.c.) yaratıklarına karşı büyüklük taslarsa Allah’ı (c.c.) karşısına alır. Allah (c.c.) bir kutsi hadiste şöyle buyurmaktadır: “ Büyüklük ridam (dış elbise), yücelik izarımdır (iç elbise). Bu ikisinden birisi için benimle çekişeni ateşe atarım.” Nasıl bir kral şeref ve haysiyetiyle oynandığı zaman öfkelenirse, yerine göre kendisine hakim olamayıp ilgili kişiyi ağır bir cezaya çarptırırsa, yüce Allah (c.c.) da büyüklük ve yücelik kavramlarını mahremiyeti olarak görmekte, onlara kimsenin el uzatmamasını öğütlemektedir. Bu nedenle bir insanı fizik yapısı, işi, ailesi, cinsiyeti, ırkı, sosyal konumu vb. nedeniyle küçük görmek, onunla alay etmek, onu ezmek, sömürmek insanın ebedi ahiret hayatında ayağının kaymasına yol açabilir. Şeytan, Hz. Adem Aleyhisselâmı topraktan yaratıldığı için küçük gördü. Kendisi ateşten yaratıldığından dolayı Hz. Adem Alayhisselâm karşısında kibirlendi. Şeytan, soy sop üstünlüğü davasıyla uğraşan ilk varlıktır. Allah (c.c.) onu aşağıların en aşağısı kılarak ebedi cehennemle cezalandırdı. Bu açıdan Allah’ın (c.c.) yaratıklarına karşı ufacık bir kibir bile Allah’ın (c.c.) lanetiyle sonuçlanabilir. Bunun için insanları değerlendirmede ölçümüz takvaları (Allah [c.c.] korkusu) olmalıdır.

 

El-Mütekebbir güzel ismi büyüklük ve üstünlüğün Allah’a (c.c.) ait olduğunu daima her yerde dile getirmemizi gerekli kılar.