Make your own free website on Tripod.com

32. el-Habîru  (her şeyden haberi olan):

 

İnsanlar duyu organları, akılları ile varlık, olay ve olgulardan haberdar olurlar. Bu da çoğu zaman yanlış ve yalan bilgilerle karışır. Allah (c.c.) her şeyden bir organa ve alete ihtiyaç duymadan haberdar olur. Haddizatında her varlık O’nun gözü önündedir. Hiçbir şey O’ndan gizli kalmaz. Her olay O’nun izni ve yaratması ile meydana gelir. Ayrıca Allah (c.c.) her varlığa kaza ve kaderle hükmeder. Onun için Allah (c.c.) her şeyden mutlak anlamda haberdardır.

 

El- Habîr güzel ismi ile ilgili kula düşen görev, Allah’ın (c.c.), her yaptığı işten, söylediği sözden, içerisinde geçirdiği duygu ve düşüncelerden haberi olduğunu bilip kendisine çeki düzen vermesidir. Ayrıca bu olgunluğa ulaşan bir insanın böyle her şeyden haberi olan Allah’a (c.c.) tevekkül etmesi ve her işinde O’na dayanması ne güzel bir tavırdır. Her şeyden haberi olan yüce Allah (c.c.) elbette kendisine dayanan ve kendisinden yardım bekleyen kullarının umutlarını boşa çıkarmayacaktır.