Make your own free website on Tripod.com

50. el-Bâ’isu(ölüleri dirilten, peygamberleri gönderen):

 

Ölüm ile hayat görünüşte sona ermektedir. Ama ölen kişi için böyle bir son bulunmamaktadır. Ölünce de yaşamı kabir hayatında, berzah âleminde devam etmektedir. Kıyamet günü de Allah (c.c.) onun cesedini yeniden şekillendirip diriltecektir. Bundan dolayı peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmuşlardır: “Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur.” Aslında ölen  kişi için yaşam adeta daha bir bilinçli hale gelmektedir. Bundan dolayı peygamberimiz (s.a.s) konuyla ilgili şöyle demiştir: “İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar.”

 

Cahil insanlar ise adeta hareket halinde olan ölülerdir. Allah’ı (c.c.) tanımayan, O’na ibadet etmeyen insanların kalpleri kararır ve ölür. Allah (c.c.) böyle insanları diriltmek, kalplerini harekete geçirmek için peygamberler göndermiştir. Peygamberler göndermesi ile ölüleri diriltmesi Allah’ın (c.c.) aynı güzel ismiyle ifade edilmesi açısından ilginçtir.

 

El-Bâ’isu güzel ismi ile kula düşen görev, bütün peygamberlerin getirdiği aynı davaya, yani İslam dinine sahip çıkmak; ölümden sonraki tekrar dirilme günü gelmeden önce tövbe edip Allah’ın (c.c.) emir ve yasakları ve rızası istikametindeki bir hayatı yaşayarak o güne salih ameller hazırlamaktır.