Make your own free website on Tripod.com

54. el-Kaviyyu (Allah [c.c.] sınırsız güç ve kudret sahibidir):

 

İnsanlar eski çağlarda olduğu gibi günümüzde putlara tapmıyorlar. Taştan, tahtadan yapılma putlarla Allah’a (c.c.) şirk (ortak) koşmuyorlar. Ama şirk yine de çağımızda devam etmektedir. İnsanlar günümüzde artık para, makam, şöhret, nüfuz sahibi olma gibi bazı varlık ve olguları Allah’a (c.c.) ortak koşuyorlar. Bunları en büyük güç ve kudret kaynağı olarak algılayıp Allah’a (c.c.) dayanıp güvenmemektedirler. Bunlar uğruna ibadetlerini ihmal etmekte ve haramlara bulaşmaktadırlar. Kuşkusuz bu varlık ve olgular da birer nimettir. Ama ne zaman ki bu nimetler yaşamda amaç haline gelirse o zaman Allah da (c.c.), O’nun dini de bir tarafa atılır. Ne mutlu o Müslüman’a ki bu nimetleri araç bilerek Rabb’ine bunlarla yaklaşmayı vesile olarak görmüştür.

 

İnsanların büyük çoğunluğu Allah’ın (c.c.) el-Kaviyyu güzel ismini yeterince kavrayamadıkları için O’na sözünü ettiğimiz varlık ve olguları şirk koşarlar. Halbuki Allah’ın (c.c.) gücü ve kudreti sınırsızdır. Aslında her şeyin gücü, kudreti de O’na dayanır. İnsanda bir güç ve kudret yoktur. Güç ve kudret Allah’tan (c.c.) insana ödünç olarak verilir. İnsanın kendinde bir güç ve kudret görmesi Allah’a (c.c.) şirk koşmaktır. Tabii insan yapıp ettiklerinden sorumludur. Çünkü insana irade verilmiştir. İrade ile insan Allah (c.c.) tarafından kendisine verilen güç ve kudreti istediği yönde kullanabilmektedir.

 

Allah’ın (c.c.) üstünde ise başka bir güç ve kudret yoktur.

 

Müslüman’ın güç ve kudret konusunda Allah’a (c.c.) dayanmak ve güvenmek adına daima ağzında düşürmediği cümle şudur: Lâ-havle velâ-kuvvete illâ billahil Aliyy-ül Azîm (Yüce ve ulu Allah’tan [c.c.] başka bir kimsede  güç ve kudret  yoktur).