Make your own free website on Tripod.com

55. el-Metînü(Allah [c.c.]  gücü azalmayandır):

 

Allah (c.c.) mutlak güç, kudret sahibidir. O’nun gücü ve kudreti ne azalır ne de çoğalır. Güçte, kudrette azalıp çoğalma bizler gibi fani varlıklar için söz konusudur.

 

El-Kaviyy güzel isminde Allah’ın (c.c.) sınırsız bir güç ve kudrete sahip olduğu ifade edilirken el-Metîn güzel ismi ile O’nun güç ve kudretinin hiçbir şekilde azalmaması vurgulanmaktadır. 

 

Canlı varlıklar hayatlarının çeşitli dönemlerinde güç ve kudretlerinde değişme yaşarlar. Çaresiz ve güçsüz bir biçimde dünyaya gelen bir bebek, gençlik döneminde güç ve kudretinin zirvesine ulaşırken yaşlılık döneminde bu yönden gerilemeye başlar. Allah (c.c.) ezeli ve ebedi olan güç ve kudretiyle böyle evrelerden uzaktır.

 

Bu evreni, varlıkları yaratmakla Allah’ın (c.c.) gücü ve kudreti azalmamıştır. Bir yorgunluk da duymadığı gibi kendisinden de bir şey eksilmemiştir. Allah (c.c.) bir şeyi yaratmak istediği zaman “Ol!”  der ve o şey de hemen oluverir. Bu sırada Allah’ın (c.c.) gücünden ve kudretinden bir noksanlaşma meydana gelmez.  

 

El-Metîn güzel ismi ile kula düşen görev, kendisini güçsüz ve zayıf hissettiği konularda Allah’a (c.c.) dayanmak ve O’ndan yardım istemektir.