Make your own free website on Tripod.com

65. el-Vâcidu(istediğini bulan, meydana getiren):

 

            İnsan çeşitli hayaller kurar. İnsanın gerçekleştirmek istediği düşlemleri vardır. Kimse hayat karşısında umutsuz olmaz. Her insan bir şeylerin peşindedir. Bunları arzulamakla kalmaz, bizzat çalışma ile bunların gerçeğe dönüşmesi için de elinden geleni yapar. Ama her insan ideallerine ulaşamaz. Gerçeklerle hayaller çoğu kez birbiriyle çatışırlar. Umutlarımız bazen yıkılır.   

 

Allah (c.c.) ise istediğini bulan, meydana getirendir. Neyi isterse o gerçekleşir. Bunun için “Ol!” demesi yeterlidir. Bu sırada  Kendi’sinden bir şey eksilmez, Kendi’si yorgunluk da duymaz.

 

            Allah’ın (c.c.) isteği önünde başka bir istek bulunamaz. Allah (c.c.) dilediği şeyi yaratandır.

 

            El-Vâcid güzel ismi ile kula düşen görev, yaşamda irade ile değiştirilemeyen şeyleri, çeşitli kaza, bela ve musibetleri, bunlar Allah’ın (c.c.) dilemesiyle meydana geldiği için, rıza ile karşılamasıdır.