Make your own free website on Tripod.com

9. el-Azîzü (şeref yüceliği, galip gelme):

 

Allah (c.c.) her türlü yüceliğe en layık olandır, her şeye galip gelendir.

 

El-Azîz güzel ismi Kuran-ı Kerim’de tek başına değil de Allah’ın (c.c.) diğer güzel isimleri ile birlikte kullanılmıştır. En çok el-Hakîm güzel ismi ile birlikte kullanılması dikkati çekmektedir. Bununla dünyanın bir imtihan yurdu, insanların birbirlerine karşı üstünlüklerinin de geçici bir durum olduğu  düşündürülmek istenmektedir. Allah (c.c.) dilediği kuluna bu dünyada şeref verir, ahirette vermez. Bazı kullarına dünyada da ahirette de şeref verir. Bazı kulları sadece ahirette şerefe nail olurlar. Asıl önemlisi de  insanın ahirette, ebedi mülk ve hayatta şeref sahibi olmasıdır. Çünkü gerçek ve ebedi şeref oradadır.

 

İnsanlar şereflerini düşmanları karşısındaki tutumla korurlar. Allah (c.c.) mutlak galiptir. O’na savaş açanlar yenilmeye mahkumdurlar. Bir insan O’na inanmamakla, dinini tanımamakla ancak kendisini hüsrana, ebedi pişmanlığa sürükler.  Allah’ın (c.c.) şerefine kimse halel getiremez.

 

El-Azîz güzel ismi kulun Allah’ı (c.c.) mutlak şerefi, gücü ve galip gelmesi ile daima övmesini ve yüceltmesini gerekli kılar.